Forsinkelser

Intet flyselskap kan helt unngå å oppleve forsinkelser. Forsinkelsene kommer av forskjellige årsaker, som for eksempel trengsel i luftrommet, tekniske årsaker, værforhold e.l.

Novair, sammen med din reisearrangør, gjør i slike tilfeller alt for å minimere effekten av forsinkelsen.Tenk på å ha minst 2,5 timer tilgode mellom tilslutningen og flyreisen, både på ut og hjemreisen, ettersom forsinkelser kan oppstå.

Ett forsinkelsesbevis kan fås ved å kontakte vor kundeservice.