Barn & Graviditet

Frem til uke 32 (8 uker før nedkomst), er det tillatt for gravide å fly ubegrenset. Flyging kan også tillates mellom uke 33 og 36, dersom man kan vise frem en legeerklæring som bekrefter at det ikke foreligger noen problemer. Dog gjelder dette kun på flygninger som ikke overstiger 4 timer.

Fra og med uke 37 er flyging ikke tillatt.