Barn som reiser alene

Barn som reiser alene uten voksne, får ikke være yngre enn 5 år og kan få assistanse til og med 11 år.  De tas hånd om av bakkepersonalet til de er om bord på flyet, der kabinpersonalet tar over ansvaret for barnet og sørger for at de tas hånd om på best mulig måte.

Anmodning om assistanse for barn som reiser alene, gjør du via din reisearrangør.