Sikkerhetskontroll

Det er små grep som skal til for å gjøre prosessen gjennom sikkerhetskontrollen smidig og hyggelig for alle parter.

- Legg alle metallgjenstander (nøkler, mynter, mobiltelefoner m.m) i håndbagasje eller ytterklær før gjennomlysning. Ta av ytterplagg og jakker før sikkerhetskontrollen. De skal gjennomlyses separat.

- Pose med væskebeholdere og større elektriske artikler ( f.eks. PC, kamera, håndholdte spill etc.) skal tas ut av håndbagasjen før det sendes separat gjennom røntgenmaskinen. Egnede plastkasser er tilgjengelig og kan benyttes ved behov.

- Sko med metallinnlegg som gir utslag i metalldetektorportal skal gjennomlyses av røntgenmaskin.

- Krykker kan tas med gjennom sikkerhetskontrollen, men må gjennomlyses i røntgenmaskinen.

- Hold avstand til personen foran ved passering av metalldetektorportalen.

- Det kan gjennomføres manuell stikkprøvekontroll av passasjerer og håndbagasje, selv om disse ikke har gitt utslag i metalldetektorportal eller røntgenmaskin.

Alle som sikkerhetskontrolleres kan be om å bli kontrollert av en med samme kjønn.

Svæskeforbudet fortsetter
EU har vedtatt en ny regelverkspakke for security. Deler av pakken har til hensikt å fjerne væskeforbudet innen 2013, men inntil videre fortsetter det som i dag. For informasjon om hvordan håndterer dette, gå til
Luftfartstilsynet.