Nedsatt funksjonsevne

Person med bevegelseshemmelse
"En person, hvis bevegelighet i forbindelse med bruk av transportmidler er nedsatt på grunn av et handikapp (fysisk, psykisk, psykisk funksjonsnedsettelse) eller nedsatt funksjonsevne av andre årsaker eller alder, og hvis situasjonen krever ekstra oppmerksomhet og tilpasning etter spesielle behov.  

Assistanse
Flyplassen kan tilby ulike former for assistanse til passasjerer med funksjonshemmelser. Det er viktig at det gis beskjed til reisearrangøren allerede ved bestilling av reisen om hvem som trenger assistanse, og hva slags behov for assistanse man har. Reisearrangøren videresender denne informasjonen til flyselskapet som sørger for å bestille tjenesten fra flyplassen. Som flyselskap er vi pålagt å bestille assistanse senest 48 timer før avreise.

Flyplasspersonalet assisterer passasjerer med funksjonhemmelser fra ankomst til flyplassen, på og av flyet, samt ut fra flyplassen. Passasjerer med funksjonshemmelser har rett til assistanse på flyplassen i henhold til følgende tider:

- Om assistanse ønskes fra innsjekking: Hvis ikke annet er bestemt, senest 1 time før den angitte avgangstiden
- Om assistanse ønskes fra Pick up points: Hvis ikke annet er bestemt, senest 2 timer før den angitte avganstiden