Ankomstinformasjon

Avinor finnes opplysninger om ankomsttider på norske flyplasser. Her vil du også finne kontaktopplysninger for respektive flyplass.

Viktig informasjon
Skal du fly videre innenlands, er du selv ansvarlig for at posen med tollfrie varer er forsvarlig lukket. Om bord på flyet må du selv be kabinpersonalet om en ekstra forseglbar pose, slik at kvitteringen blir forseglet inne i posen. Velger du å få personalet på Oslo Lufthavn til å sende varene hjem til deg, må du selv dekke kostnadene for forsendelsen.