Dine rettigheter

Dine rettigheter

Flyselskapets skadeansvar for passasjerer og deres bagasje

I dette informasjonsskrivet, sammenfattes de reglene for erstatningsansvar som gjelder for lufttrafikkforetak i EF ifølge EF-lovgivning og Montrealkonvensjonen.

Erstatning ved dødsfall eller fysisk skade

Det finnes ingen økonomiske begrensninger for erstatningsansvaret ved passasjerers fysiske skade eller dødsfall. For skader opp til 100 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta), kan flyselskapet ikke bestride erstatningsansvar. Er beløpet høyere, kan flyselskapet motsette seg krav, dersom det kan bevise at det ikke har forvoldt skaden.

Forskuddsutbetalinger

Dersom en passasjer blir drept eller skadets, skal flyselskapet betale det forskudd som er nødvendig for umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager fra det tidspunktet en person som har rett til erstatning er identifisert. En slik forskuddsutbetaling skal ved dødsfall være på minst 16 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Forsinkelse av passasjerer

Ved forsinkelse av passasjerer, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skadene eller dersom det var umulig for det å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av passasjerer, er begrenset til 4 694 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Forsinkelse av bagasje

Ved forsinkelse av bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har tatt alle rimelig forholdsregler for å unngå skadene eller dersom det var umulig for det å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av bagasje, er begrenset til 1 131 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje

Flyselskapet er ansvarlig for skade ved ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje opp til 1 131 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). Når det gjelder innsjekket bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig selv om det ikke har forvoldt skaden, utenom i tilfeller da bagasjen har vært defekt. Når det gjelder håndbagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig kun om det har forvoldt skaden.

Høyere grenser for bagasje

En passasjer kan ha rett til en høyre økonomisk grense for erstatningsansvar. Dette må da opplyses om senest ved innsjekkingen og ved å betale en tilleggsavgift.

Klager gjeldende bagasje

Dersom bagasjen er skadet, mistet eller ødelagt, må passasjerer snarest mulig klage skriftlig til flyselskapet. Ved skade på innsjekket reisegods, må passasjeren klage skriftlig innen 7 dager, og ved forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra den dagen bagasjen er gjort tilgjengelig for passasjeren.

Det utførende og det avtaleutferdigende flyselskaps erstatningsansvar

Dersom det flyselskapet som faktisk utfører flygingen ikke er det samme som det som utferdiger avtalen med passasjeren, har passasjeren rett til å rette klage eller erstatningskrav til ett av disse. Dersom et flyselskaps navn eller kode er angitt på billett, er dette flyselskap det avtaleutferdigende flyselskapet.

Tidsfrist for rettssak

Erstatningssak ved en domstol må påbegynnes innen to 2 år fra den dagen da flyfartøyet ankom eller burde ha ankommet.

Grunnlaget for informasjonen

Grunnlaget for de ovennevnte reglene, er Montrealkonvensjonen av 28. mai 1999, som gjennomføres i EF gjennom forskrift (EF) nr. 2027/97, endret gjennom forskrift (EF) nr. 889/2002 og medlemsstatenes nasjonale lovgivning.
 

For mer informasjon kontakt kundeservice.

I dette informasjonsskrivet, sammenfattes de reglene for erstatningsansvar som gjelder for lufttrafikkforetak i EF ifølge EF-lovgivning og Montrealkonvensjonen.

Erstatning ved dødsfall eller fysisk skade

Det finnes ingen økonomiske begrensninger for erstatningsansvaret ved passasjerers fysiske skade eller dødsfall. For skader opp til 100 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta), kan flyselskapet ikke bestride erstatningsansvar. Er beløpet høyere, kan flyselskapet motsette seg krav, dersom det kan bevise at det ikke har forvoldt skaden.

Forskuddsutbetalinger

Dersom en passasjer blir drept eller skadets, skal flyselskapet betale det forskudd som er nødvendig for umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager fra det tidspunktet en person som har rett til erstatning er identifisert. En slik forskuddsutbetaling skal ved dødsfall være på minst 16 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Forsinkelse av passasjerer

Ved forsinkelse av passasjerer, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skadene eller dersom det var umulig for det å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av passasjerer, er begrenset til 4 694 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Forsinkelse av bagasje

Ved forsinkelse av bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har tatt alle rimelig forholdsregler for å unngå skadene eller dersom det var umulig for det å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av bagasje, er begrenset til 1 131 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje

Flyselskapet er ansvarlig for skade ved ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje opp til 1 131 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). Når det gjelder innsjekket bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig selv om det ikke har forvoldt skaden, utenom i tilfeller da bagasjen har vært defekt. Når det gjelder håndbagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig kun om det har forvoldt skaden.

Høyere grenser for bagasje

En passasjer kan ha rett til en høyre økonomisk grense for erstatningsansvar. Dette må da opplyses om senest ved innsjekkingen og ved å betale en tilleggsavgift.

Klager gjeldende bagasje

Dersom bagasjen er skadet, mistet eller ødelagt, må passasjerer snarest mulig klage skriftlig til flyselskapet. Ved skade på innsjekket reisegods, må passasjeren klage skriftlig innen 7 dager, og ved forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra den dagen bagasjen er gjort tilgjengelig for passasjeren.

Det utførende og det avtaleutferdigende flyselskaps erstatningsansvar

Dersom det flyselskapet som faktisk utfører flygingen ikke er det samme som det som utferdiger avtalen med passasjeren, har passasjeren rett til å rette klage eller erstatningskrav til ett av disse. Dersom et flyselskaps navn eller kode er angitt på billett, er dette flyselskap det avtaleutferdigende flyselskapet.

Tidsfrist for rettssak

Erstatningssak ved en domstol må påbegynnes innen to 2 år fra den dagen da flyfartøyet ankom eller burde ha ankommet.

Grunnlaget for informasjonen

Grunnlaget for de ovennevnte reglene, er Montrealkonvensjonen av 28. mai 1999, som gjennomføres i EF gjennom forskrift (EF) nr. 2027/97, endret gjennom forskrift (EF) nr. 889/2002 og medlemsstatenes nasjonale lovgivning.
 

For mer informasjon kontakt kundeservice.