Forsinkelser

Forsinkelser

Ingen flyselskaper kan helt unngå forsinkelser. Forsinkelsene oppstår av forskjellige årsaker, som for eksempel trengsel i luftrommet, tekniske årsaker, værforhold og lignende.

Novair, sammen med din reisearrangør, gjør i slike tilfeller alt vi kan for å minimere effekten av forsinkelsen. Tenk på å ha minst 2,5 timer i mellom tilslutningen og flyreisen, både på ut og hjemreisen, ettersom forsinkelser kan oppstå.

Kontakt vår kundeservice for å få forsinkelsesbevis. Mer informasjon om gjeldende lover og regler finner du på dine rettigheter.