Dyr om bord

Novair tillater ingen dyr verken i kabinen eller fraktrommet, med unntak av førerhunder. Les mer under spesielle behov.