Forbudte gjenstander

Pakk ned alle gjenstander som kan brukes som stikkvåpen i bagasjen som skal sjekkes inn. Dette gjelder for eksempel sakser, neglefiler, lommekniver og vinopptrekkere.

Av sikkerhetsgrunner er et stort antall emner og væsker forbudt ombord på flyet samt i den innsjekkede bagasjen, såsom komprimerte gasser, etsende og brennbare emner, malerfarge, fyrverkeri, gifter og substanser som inneholder bakterier eller virus.

Novair tillater ikke at løse lithiumbatterier (til mobil og PC) tas med om bord eller blir sendt i innsjekket bagasje.

Er du usikker på om det du vli ta med deg er tillatt å medta, finnes informasjonen på Luftfartstilsynets hjemmeside.