Miljøvennlig reise

Miljøvennlig-reise

Modern flygplansflotta med höga miljökrav

Moderne flyflåte med høye miljøkrav

Fly er et transportmiddel som forbruker mye energi i form av fossilt brennstoff. Likevel er energiforbruket pr. passasjer god i en moderne flyflåte. Samtlige av Novairs fly oppfyller med god margin alle nasjonale og internasjonale grenseverdier for støy og utslipp (karbonmonoksid, nitrogenoksider, hydrokarboner og sot).

For å i størst mulig utstrekning effektivisere flytransporten er det viktig å ha en moderne flyflåte, og å fly med så godt belegg som mulig. Novair har tre Airbus A321, og en Airbus A330. Airbus jobber for at fly skal være ett av de sikreste, effektive og best miljøtilpassede transportmiddel.

Les mer om flyet, miljøet og en bedre reise på enbattreresa.se.

Les også om hvordan du enkelt klima kompenserer hos Novair på Apollo.no