Tollregler

Tollregler

Alkoholholdige drikkevarer

1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent. 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent. Dette betyr at man f.eks kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer.

For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Fra 1. juli 2014 ble toll- og avgiftskvotene endret. Reisende som ikke benytter tobakkskvoten kan nå ha med seg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra. Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk.

Tobakksvarer

200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir.
For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.