Gjenglemt bagasje

Gjenglemt bagasje

Hvis vi finner gjenglemte artikler om bord på flyet tas dette alltid med tilbake til avreiseflyplassen, og leveres direkte til hittegodsavdelingen. Ta derfor kontakt med avreiseflyplassens hittegodsavdeling for å finne igjen det du har glemt på flyet.

Oslo - Gardemoen
Alle gjenstander som leveres inn til hittegodskontoret vil i løpet av et døgn være tilgjengelig på internettsiden MissingX. Siden blir oppdatert jevnlig.

Beliggenhet
Hittegodskontoret finner du i østenden av ankomsthallen (på motsatt side av Flytogterminalen) og drives av AB Servicesystemer.

Åpningstid 
Kontoret er bemannet alle dager kl 05.00 - 24.00.

Kontakt
Kl. 08.00 til 22.00 
Tlf: 64 81 34 77 
Kl. 00.00 til 05.00 
Tlf: 64 82 31 00 
[email protected]
[email protected]

Skadet bagajse

Skadet eller tapt bagasje

Bagasje som er tapt eller blitt skadet må umiddelbart og personlig meldes om til flyselskapets representant på flyplassen. Du vil da motta en bekreftelse på hendelsen/skaden, en såkalt PIR-rapport. Skaderapporten må vedlegges hvis du ønsker skadeerstatning. Hvis noe skulle hende med din bagasje, erstattes du i henhold til flyselskapets gjeldende regler.

Vennligst merk at flyselskapenes erstatningsansvar for tapt eller skadet bagasje er begrenset. Har du reiseforsikring, gjelder den oftest også for skade og tap av bagasje. Hør med ditt forsikringsselskap.