Spesielle behov

Det er viktig for oss å ta godt hånd om og informere de passasjerer som har spesielle behov. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål her, så ta gjerne kontakt med vår kundeservice.

Person med nedsatt funksjonsevne

En person, hvis bevegelighet i forbindelse med bruk av transportmidler er nedsatt på grunn av et handikapp (fysisk, psykisk, psykisk funksjonsnedsettelse) eller nedsatt funksjonsevne av andre årsaker eller alder, og hvis situasjonen krever ekstra oppmerksomhet og tilpasning etter spesielle behov. Her kan du lese om hva som gjelder om du har nedsatt funksjonsevne. 

Allergier

Defilibrator

Helsetips

Medisiner

Oksygengass