Nedsatt funksjonsevne

Person med nedsatt funksjonsevne

En person, hvis bevegelighet i forbindelse med bruk av transportmidler er nedsatt på grunn av et handikapp (fysisk, psykisk, psykisk funksjonsnedsettelse) eller nedsatt funksjonsevne av andre årsaker eller alder, og hvis situasjonen krever ekstra oppmerksomhet og tilpasning etter spesielle behov.  

Assistanse

Flyplassen kan tilby ulike former for assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at det gis beskjed til reisearrangøren allerede ved bestilling av reisen om hvem som trenger assistanse, og hva slags behov for assistanse man har. Reisearrangøren videresender denne informasjonen til flyselskapet som sørger for å bestille tjenesten fra flyplassen.

Som flyselskap er vi pålagt å bestille assistanse senest 48 timer før avreise.

Flyplasspersonalet assisterer passasjerer med nedsatt funksjonsevne fra ankomst til flyplassen, på og av flyet, samt ut fra flyplassen. Passasjerer med nedsatt funksjonsevne har rett til assistanse på flyplassen i henhold til følgende tider:

  • Om assistanse ønskes fra innsjekking: Hvis ikke annet er bestemt, senest 1 time før den angitte avgangstiden.
  • Om assistanse ønskes fra Pick up points: Hvis ikke annet er bestemt, senest 2 timer før den angitte avganstiden.

Plassering om bord

Personer med nedsatt funksjonsevne blir i størst mulig grad prioritert for ombordstigning før de andre passasjerene. Vi ber derfor om at bevegelseshemmede passasjerer befinner seg ved utgangen senest 1 time før avgang.

For passasjerer som ikke kan ta seg til en nødutgang uten hjelp, gjelder spesielle seteplassregler. Vedkommende har mulighet til å sitte hvor som helst i flyet, men ikke i direkte tilslutning til en nødutgang. Ovenstående regler gjelder ikke for deg som er blind eller døv. Er du derimot blind og døv omfattes du av ovenstående regler og får ikke sitte ved nødutgang.

Vær oppmerksom på at kabinpersonalets muligheter til å hjelpe til om bord er begrenset til enklere assistanse.

Rullestol

Har du behov for å ha med deg rullestol, er det viktig at du angir hvilken type rullestol det gjelder. Er det en manuell eller elektrisk drevet rullestol? Rullestol kan du ta med deg uten kostnad – dette gjelder uansett type.

Manuell rullestol

Rullestolen sjekkes inn som vanlig bagasje, og du får låne en rullestol ut til flyet. I visse tilfeller kan du bruke din egen rullestol fram til flydøren, kontakt gjerne din avreiseflyplass for nærmere informasjon

Elektrisk drevet rullestol

På grunn av vekt og plass kan vi kun ta med et begrenset antall elektrisk drevne rullestoler. Ditt reisebyrå må på forhånd booke inn denne hos oss med informasjon om rullestolens vekt, størrelse og type batterier som benyttes. For å få plass i lasterommet, har vi satt følgende maksimumsmål for rullestol: Høyde 119 cm, bredde 143 cm.

Rullestolen må være utstyrt med et tørrcelle eller gelébatteri, dessuten kreves følgende:

  • Batteriet skal være grundig sikret til rullestolen.
  • Batteriet skal være utkoblet samt godt isolert for å forhindre kortslutning.

Følgende batterier aksepteres ikke:

  • Litiumbatterier med en kapasitet på over 300wh (giftig gass kan utvikles ved skade/lekkasje på batteriet).
  • Syrebatterier (risiko for lekkasje).

Ledsager

De fleste passasjerer kan fly med oss uten assistanse, men i noen tilfeller kan en ledsager være nødvendig for å hjelpe til i nødsituasjoner og for å følge sikkerhetsbestemmelsene.

Vi anbefaler at du reiser med en ledsager dersom:

  • Du har en utviklingshemming eller psykisk utviklingshemning, og bruker ledsager eller personlig assistent i hverdagen.
  • Du ikke er i stand til å forstå og reagere på sikkerhetsinstruksjonene fra ansatte.

En personlig assistent eller ledsager er en person som er ansvarlig for at du har det trygt og behagelig i løpet av reisen. Ledsageren må være minst 16 år, ha eget sete og sitte ved siden av deg.

Førerhunder

Vi aksepterer førerhunder om bord på våre flyvninger, under forutsetning at hunden kan identifiseres. Førerhunden skal bære førerhundsele og brukeren skal kunne fremvise legitimasjon for førerhundbruken. Vi aksepterer ikke dyr for emosjonell støtte om bord på Novair.