Ledsager

De fleste passasjerer kan fly med oss uten assistanse, men i noen tilfeller kan en ledsager være nødvendig for å hjelpe til i nødsituasjoner og for å følge sikkerhetsbestemmelsene.

Vi anbefaler at du reiser med en ledsager dersom:

  • Du har en utviklingshemming eller psykisk utviklingshemning, og bruker ledsager eller personlig assistent i hverdagen.
  • Du ikke er i stand til å forstå og reagere på sikkerhetsinstruksjonene fra ansatte.

En personlig assistent eller ledsager er en person som er ansvarlig for at du har det trygt og behagelig i løpet av reisen. Ledsageren må være minst 16 år, ha eget sete og sitte ved siden av deg.