Plassering om bord

Plassering om bord

Personer med nedsatt funksjonsevne blir i størst mulig grad prioritert for ombordstigning før de andre passasjerene. Vi ber derfor om at bevegelseshemmede passasjerer befinner seg ved utgangen senest 1 time før avgang.

For passasjerer som ikke kan ta seg til en nødutgang uten hjelp, gjelder spesielle seteplassregler. Vedkommende har mulighet til å sitte hvor som helst i flyet, men ikke i direkte tilslutning til en nødutgang. Ovenstående regler gjelder ikke for deg som er blind eller døv. Er du derimot blind og døv omfattes du av ovenstående regler og får ikke sitte ved nødutgang.

Vær oppmerksom på at kabinpersonalets muligheter til å hjelpe til om bord er begrenset til enklere assistanse.